Băng dính lụa Nối Mi.

10,00 

Băng Keo Lụa Nối Mi – Băng Dính hay Băng Keo Dán Mi Dưới là loại băng keo dùng để dán dưới hàng mi. Là Dụng Cụ Nối Mi rất được phổ biến và được các Kỹ Thuật Viên tin dùng. Có thể dùng Băng Keo Gai hoặc Gel Pad để thay thế. Xin lưu ý là đừng dán sát mắt vì điều này sẽ tạo cho khách của Chúng Ta không thoải mái.