Keo Oscar Tím

280,00 

Keo Nối Mi Oscar tím là loại keo nhanh khô. Dành cho Kỹ Thuật Viên nối nhanh hoặc dùng tạo Fan Mi.
Thời gian khô của keo 0,5-1giây.
Độ Bền Keo từ 4 – 5 tuần.
Là Keo dạng lỏng.
Keo cay ít.
Keo tương thích cho cả nối Mi Classic và Mi Fan.