Chổi chuốt mi

50,00 

Chổi Chải Mi Hay Chổi Chuốt Mi Nối là dụng cụ để làm mượt hàng mi và làm cho từng sợi Lông Mi tách rời, Giống như Cây Lược với mái tóc của Chúng Ta vậy. Hàng Mi sau khi được chải xong sẽ hiện ra đúng dáng mi thực tế. Dể dàng để phân tích và phối mi chuyên nghiệp nhất.